Hyvää mieltä tuot-ta-vi-a pii-rus-tuk-si-a ja
vi-de-oi-ta jul-kais-taan Py-hä-kou-lun pos-ti-laa-ti-kos-sa.

Las-ten-kirk-koon voit lä-het-tää myös o-mi-a py-hä-kou-lu-jut-tu-ja.

Pyhäkoulun postilaatikkoTakaisin etusivulle